Polskie pola w rękach młodych rolników – Krajowe Dni Pola 2022

Już w czerwcu na Pole Doświadczalnym MODR Oddział Poświętne zawitają mieszkańcy obszarów wiejskich, tym razem za sprawą Krajowych Dni Pola. Organizatorem tego najważniejszego święta dla rolników w 2022 roku jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Krajowe Dni Pola służą przede wszystkim pokazaniu wyników doświadczeń polowych, nowych technik i technologii uprawy, odmian roślin, prezentacji nowości technologicznych i dobrych praktyk z zakresu rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich oraz dorobku hodowlanego w produkcji zwierzęcej.

Z informacji podanych przez Komisję Europejską zaledwie 6% wszystkich gospodarstw w Unii Europejskiej jest prowadzonych przez młodych rolników w wieku poniżej 35 lat. Z uwagi na to, Komisja Europejska podtrzymuje swoje priorytety związane z młodymi rolnikami i chce, aby Wspólna Polityka Rolna była mocno z nimi związana. Według analizy SWOT, którą przedstawiło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jedną z głównym przyczyn, które zniechęcającą osoby młode do pracy w rolnictwie i zakładania bądź przejmowania gospodarstw, jest problem z zakupem ziemi lub dzierżawą gruntu.

Dużą przeszkodą jest również ograniczony dostęp do wiedzy i innowacji, szczególnie w przypadku rolników o niskich dochodach, którzy mają w planach rozpoczęcie przedsięwzięcia o wysokiej wartości dodanej, np. przetwórstwo bądź produkcja ekologiczna. Zasadniczą przeszkodą jest nieprowadzenie rachunkowości przez większość gospodarstw rolnych, co przyczynia się do braku oceny korzyści ekonomicznych z wykorzystanej innowacji.

***

Aby uświadomić przyszłym i obecnym młodym rolnikom jak ważną rolę pełnią w sektorze rolnictwa oraz na jaką pomoc mogą liczyć, III dzień Krajowych Dni Pola w pełni dedykujemy właśnie im.

Co zaplanowaliśmy w „Dniu Młodego Rolnika” 13 czerwca 2022?

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na praktyczne lekcje, które będą odbywały się na Polu Doświadczanym ze znakomitymi specjalistami branżowymi. Pole należące do MODR Oddział Poświętne w Płońsku, stanowi obszar 26 ha a na nim:

– kolekcja odmian z ponad 20 gatunkami roślin uprawnych na ok. 1000 poletkach;

– doświadczenia Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego; propagowanie niechemicznych metod zwalczania agrofagów;

– poletko kwietne (rośliny miododajne);

– prezentacja systemów nawadniania upraw;

– namiot tematyczny „Rolnictwo ekologiczne, ochrona środowiska” – zlokalizowany przy poletka z ziemniakami, na którym zaprezentowane będą niechemiczne metody zwalczania szkodników;

– pokazy pobierania prób glebowych;

– prezentacja sposobów zastosowania dronów w rolnictwie;

– pokazy sprzętów rolniczych.

Tym, którzy nie będą mogli do nas przyjechać, umożliwimy udział w zajęciach w formule online. Ponadto młodzi rolnicy będą mieli możliwość zapoznania się z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027, co stworzy szanse do korzystania z funduszy unijnych.

Stanowiska Instytutów badawczych

Na stoisku Instytutów Naukowo-Badawczych i Uczelni Wyższych pod hasłem „Nauka polska a innowacje w rolnictwie”, w ramach zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) umożliwimy transfer nauki do wiedzy praktycznej.

Będą tu stanowiska do prezentacji najnowszych osiągnięć nauki, w których Instytuty i Jednostki Naukowe zaprezentują swoje osiągnięcia dedykowane sektorowi rolnemu. Będzie także okazja do praktycznej prezentacji naukowych nowinek w formie pokazów, zaprezentowania działalności jednostek naukowo-badawczych, projektów zrealizowanych na potrzeby rolnictwa oraz konsultacji i dyskusji o planach na przyszłość.

Dla młodych rolników bezpośrednia współpraca ze środowiskiem naukowym, stanowi pomoc w pełnym i racjonalnym gospodarowaniu potencjałem produkcyjnym gleb oraz świadomym wykorzystaniem nowoczesnej technologii w produkcji rolnej.

W części wystawienniczo targowej proponujemy:

– prezentacje i degustacje zdrowej i bezpiecznej żywności;

– prezentacje dokonań rolnictwa ekologicznego na Mazowszu;

– promocję pszczelarstwa;

– tematyczne panele dyskusyjne z udziałem specjalistów branżowych i rolników;

– wystawę zwierząt hodowlanych (konie, bydło mleczne);

– wystawy ciągników, maszyn, urządzeń i środków do produkcji rolniczej;

– prezentację dziedzictwa kulturowego i kulinarnego wsi mazowieckiej;

– pokazy praktycznych, warsztatów kulinarnych i rękodzielniczych prowadzonych przez Koła Gospodyń Wiejskich: namiot „Koła Gospodyń Wiejskich”, namiot „Tradycja i rękodzieło”;

– kiermasze kwiatów, roślin ozdobnych, drzewek i krzewów owocowych;

– pokazy tłoczenia oleju;

– prezentację aplikacji e-DWIN;

– stoisko WODR-ów pod hasłem „Wieś – nasze wspólne dobro”- na którym odbywać się będzie indywidualne doradztwo fachowe specjalistów oraz prezentacja osiągnięć ODR-ów.

Serdecznie zapraszamy!

Natalia Kraśniewska – komisarz KDP

MODR Oddział Poświętne w Płońsku

natalia.kraśniewska@modr.mazowsze.pl

Copyright 2022 MODR Warszawa - odwiedź stronę www.modr.mazowsze.pl