Krajowe Dni Pola – co w trawie piszczy? Czyli Pole Doświadczalne w Poświętnem

Przygotowania do III Krajowych Dni Pola, które w tym roku odbędą się 11-13 czerwca w siedzibie MODR Oddział Poświętne w Płońsku przy ul. Sienkiewicza 11, idą pełną parą. Nowa, dedykowana temu wydarzeniu strona internetowa, jest w budowie, zgłoszenia wystawców napływają, koła gospodyń umówione, wystawy i pokazy zaplanowane, ale czy to wszystko??? Otóż nie!

W MODR Oddział Poświętne, od 99 lat istnieje Pole Doświadczalne, które z pewnością będzie ogromną atrakcją tegorocznych Dni. Dziś to ponad 26 ha, na których prowadzimy wiele doświadczeń i obserwacji. Zajmujemy się doświadczeniami ścisłymi w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO), jak również doświadczeniami zwykłymi.

Jesienią zostały wysiane gatunki roślin ozimych: pszenica, jęczmień, rzepak oraz trawy
i mieszanki pastwiskowe. Warto zwrócić uwagę na liczebność poletek, założonych w poszczególnych gatunkach, ponieważ w wielu przypadkach jest ona imponująco duża.

Kolekcja pszenicy ozimej liczy w tym roku rekordową liczbę odmian, bo aż 79. Równie pokaźna jest kolekcja odmian rzepaku, których jest 65. Pszenżyto ozime, żyto i jęczmień zajmują odpowiednio: 18, 16 i 21 poletek. W kompleksie traw i mieszanek znajduje się 30 poletek.

Nie można pominąć ścisłych doświadczeń w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego. Są to nowe odmiany, które testujemy w warunkach naszego województwa, a następnie – po uzyskaniu zadowalających wyników – zostaną one uwzględnione w listach odmian zalecanych dla województwa mazowieckiego.

W tym roku na Polu Doświadczalnym w Poświętnym mamy wysiane 34 odmiany pszenicy ozimej i 22 odmiany jęczmienia ozimego. Każda jest wysiana w 4 powtórzeniach, uwzględniając 2 poziomy czynników. Całość uprawy PDO zajmuje 224 poletka.

Aktualnie jesteśmy na etapie pozyskiwania materiału siewnego i sadzeniakowego roślin jarych, których kolekcje zapowiadają się równie okazale jak formy ozime. Wkrótce ruszą siewy jęczmienia i pszenicy jarej z PDO jak też odmian zgłoszonych do prezentacji.

Pod koniec marca jest planowany siew roślin strączkowych. Wraz z cieplejszymi dniami będziemy sukcesywnie wysiewać i wysadzać kolejne gatunki: kukurydzę, która również jest prowadzona w doświadczalnictwie ścisłym i kolekcji odmian, buraki cukrowe i ziemniaki.

Zapraszamy Państwa od 11 do 13 czerwca do uczestnictwa w imprezie i odwiedzenia Pola Doświadczalnego.

Copyright 2022 MODR Warszawa - odwiedź stronę www.modr.mazowsze.pl