Platforma doradcza eDWIN zadebiutuje na Krajowych Dniach Pola

Ostrzeżenia przed agrofagami lub załamaniem pogody, powiadomienia o możliwych zagrożeniach na polu, zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, a nawet możliwość sprawdzenia, skąd pochodzi produkt i jakie środki były stosowane podczas uprawy – to tylko przykładowe korzyści, jakie niesie za sobą platforma doradcza eDWIN, która będzie dostępna dla wszystkich chętnych już w czerwcu 2022 roku. Oficjalna premiera platformy eDWIN odbędzie się podczas Krajowych Dni Pola Poświętne 2023.

Odpowiednia ochrona roślin, troska o środowisko oraz cyfryzacja i wprowadzanie nowych rozwiązań to jedne z kluczowych aspektów dzisiejszego rolnictwa, o czym świadczy między innymi polityka Europejskiego Zielonego Ładu, którą prowadzi Unia Europejska. W powyższe założenia doskonale wpisuje się platforma doradcza eDWIN, która jest codziennym wsparciem dla rolników podczas ich pracy. W ramach platformy eDWIN będzie można korzystać z czterech elektronicznych usług.

Elektroniczne usługi w ramach platformy doradczej eDWIN

Wspomniane usługi to: „Wirtualne gospodarstwo”, „Udostępnianie danych meteorologicznych”, „Śledzenie pochodzenia produktów” oraz „Raportowanie zagrożeń”.

Z punktu widzenia rolników najważniejsza jest przede wszystkim usługa „Wirtualne gospodarstwo”, w ramach której rolnicy mają dostęp do wirtualnej karty pola. Jedną z możliwości „Wirtualnego gospodarstwa” jest wspomaganie decyzji rolników czy, kiedy i w jakiej ilości stosować środki do ochrony uprawy. Dzięki temu usługa przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i żywności nadmiernie stosowanymi środkami do zwalczania chorób i szkodników.

Co więcej, „Wirtualne gospodarstwo” ułatwia kontakt rolników z ich doradcą rolniczym. E-usługa w prosty sposób zapewnia rolnikom możliwość zadania doradcy pytania czy wystosowania prośby o weryfikację zaobserwowanych zagrożeń. Każdy użytkownik będzie posiadał przypisanego do konta doradcę.

Ponadto, „Wirtualne gospodarstwo” pozwala na pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o wystąpieniu na danym obszarze agrofagów. Oprócz tego rolnicy mają do dyspozycji wirtualną kartę pola, która umożliwia ewidencjonowanie pracy oraz układanie e-planów ochrony roślin. To właśnie dzięki informacjom zawartym w karcie pola, możliwe jest otrzymywanie powiadomień dotyczących możliwych zagrożeń na polu.

Żeby w pełni korzystać z możliwości e-usługi „Wirtualne gospodarstwo” rolnik musi się zarejestrować oraz dokonać wyboru swoich pól w usłudze. Po zalogowaniu na swoje konto rolnik ma do dyspozycji kilka zakładek takich jak: karty pól, profile upraw, agrofagi, meteo.

Natomiast w oknie głównym pokazują się ogólne informacje o gospodarstwie. Jeżeli zostały wprowadzone uprawy, wyświetla się wykres struktury zasiewów. Ponadto, prezentowane są aktualne dane meteorologiczne z wybranej stacji meteorologicznej, alerty pogodowe, ostrzeżenia o możliwości wystąpienia agrofagów na polach oraz informacje przesłane przez wybranego doradcę.

Udostępnianie danych meteorologicznych na platformie eDWIN

„Udostępnianie danych meteorologicznych” to druga usługa w ramach platformy eDWIN. Dzięki niej rolnicy mają dostęp do aktualnych oraz archiwalnych danych meteorologicznych pochodzących z sieci stacji agrometeorologicznych. To z kolei pozwala na prowadzenie analiz umożliwiających identyfikację cyklicznie powtarzających się zdarzeń, wysyłanie ostrzeżeń pogodowych czy określanie klęsk żywiołowych.

W tym celu w całej Polsce zbudowana została sieć stacji meteorologicznych (łącznie prawie 600). Dlaczego są one tak ważne? Stacje agrometeorologiczne wspierają rolników w decyzjach dotyczących ochrony roślin oraz zbierają dane o aktualnym stanie pogody. Każda stacja na bieżąco monitoruje między innymi temperaturę, wilgotność względną powietrza, sumę i intensywność opadów deszczu, ciśnienie atmosferyczne, prędkość i kierunek wiatru, punkt rosy.

Ponadto, dane ze stacji pozwalają między innymi na przygotowanie sprecyzowanego pod daną uprawę komentarza agrometeorologicznego, dzięki któremu rolnik może podjąć decyzję na przykład o terminie wysiewu konkretnej rośliny.

Dane ze stacji meteorologicznych mogą być także bardzo przydatne instytucjom naukowym, które mogą wykorzystywać je do dalszych badań, tworzenia modeli lub prognoz. Co więcej, zgromadzone dane pozwalają na prowadzenie analiz umożliwiających identyfikację cyklicznie powtarzających się zdarzeń.

Ponadto, informacje o warunkach atmosferycznych mogą być wykorzystywane przez samorządy np. do przygotowywania ostrzeżeń przed nagłymi załamaniami pogody.

Raportowanie zagrożeń i śledzenie pochodzenia produktów

Pozostałe dwie usługi, które będą dostępne w platformie eDWIN w późniejszym terminie, to „Śledzenie pochodzenia produktów” oraz „Raportowanie zagrożeń”.

„Śledzenie pochodzenia produktów” to usługa, z której mogą korzystać zarówno rolnicy, jak i konsumenci, czyli w praktyce każdy z nas. Dzięki tej usłudze producenci mogą wprowadzić do rejestru dane o pochodzeniu danego produktu, w tym warunkach i historii jego uprawy.

Natomiast konsumenci mogą zapoznać się z informacjami wprowadzonymi przez konsumentów. W praktyce ta usługa pozwala na sprawdzenie na przykład, jakie środki ochrony roślin były stosowane podczas uprawy. Usługa może szczególnie zainteresować osoby ceniące sobie zdrową żywność pochodzącą z pewnych źródeł.

Z kolei „Raportowanie zagrożeń” to usługa, która jest przeznaczona dla samorządów, instytucji publicznych odpowiedzialnych za nadzór lub realizację ochrony roślin oraz instytucji naukowych. Dzięki tej usłudze możliwe jest generowanie raportów z systemu monitoringu zagrożeń chorobami i szkodnikami w rolnictwie czy ogrodnictwie.

Ogólnopolski projekt eDWIN

Platforma doradcza eDWIN powstała w ramach projektu „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin”. Prace nad platformą trwały od czerwca 2019 roku.

W pracach nad platformą uczestniczyło aż 19 partnerów z całej Polski. Są to:

– Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (pomysłodawca platformy eDWIN),

– Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,

– Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu,

– Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu,

– Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie,

– Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli,

– Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku,

– Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach,

– Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach,

– Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego,

– Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 

– Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale,

– Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,

– Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu,

– Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe,

– Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie,

– Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach,

– Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie,

– Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

Całkowita wartość projektu wynosiła aż 20 902 508,02 zł, z czego ze środków europejskich pochodziło 17 689 792,53 zł, zaś resztę stanowiły środki z budżetu państwa. eDWIN był pierwszym projektem z zakresu rolnictwa, finansowanym w ramach programu Polska Cyfrowa. Patronat honorowy nad projektem eDWIN objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

We wrześniu 2021 roku, podczas VI Forum Inteligentnego Rozwoju w Toruniu, projekt eDWIN został nagrodzony Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju w kategorii „Innowacyjna digitalizacja i udostępnianie danych”.

Copyright 2022 MODR Warszawa - odwiedź stronę www.modr.mazowsze.pl