08 września 2022

Dolnośląski Dzień Soi


Dolnośląski Dzień Soi organizowany w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Zybiszowie we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego ma na celu przedstawienie wyników badań z odmianami soi oraz popularyzację uprawy tego gatunku oraz odmian rekomendowanych do uprawy w regionie. Podczas spotkania przedstawiane są wyniki produkcyjne różnych upraw roślin tak, aby można było wskazać te najbardziej wartościowe na rynku, a jednocześnie dostosowane do dolnośląskich warunków glebowo-klimatycznych.

Prowadzący spotkanie, na podstawie doświadczeń polowych pokazują w praktyce znaczenie postępu hodowlanego dla rozwoju odmian, pod kątem uzyskiwanego plonu i odporności roślin na agrofagi. Analizowany jest na przykład wpływ gęstości siewu na rozwój i plonowanie odmian soi.

Współorganizatorzy:

  • Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu,
  • Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Zybiszowie

Miejsce wydarzenia:

  • Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Zybiszowie
    Zybiszów 1, 55-080 Kąty Wrocławskie

Copyright 2022 MODR Warszawa - odwiedź stronę www.modr.mazowsze.pl