9 czerwca 2022

Dzień Pola i Sadu Doświadczalnego


Dzień Pola i Sadu Doświadczalnego to prezentacja poletek doświadczalnych roślin uprawianych w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Zybiszowie organizowana we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.

Dni pola pokazują wyniki doświadczeń polowych, nowe techniki i technologie uprawy oraz odmiany roślin. Podczas Dnia Pola i Sadu Doświadczalnego, koordynatorzy doświadczeń oprowadzają uczestników spotkania po poletkach i prezentują gatunki roślin rolniczych oraz ich odmiany włączone do doświadczeń.

Wyniki uzyskane na podstawie poszczególnych badań na uprawianych poletkach doświadczalnych są brane pod uwagę przy tworzeniu listy odmian zalecanych do uprawy dla województwa dolnośląskiego. Pod uwagę brane są takie czynniki jak wysokość uzyskanego plonu, odporność na stres – wpływ pogody, odporność na choroby czy agrofagi.  Przy analizie roślin ozimych badana jest zimotrwałość. Prowadzący przedstawiają uczestnikom poletka oraz analizują i omawiają wpływ postępu hodowlanego, na podstawie różnic poszczególnych odmian roślin rolniczych w danym gatunku. Podczas spotkania są przedstawiane również odmiany roślin sadowniczych oraz zakres prowadzonych nad nimi badań.

Współorganizatorzy:

  • Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
  • Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Zybiszowie

Miejsce wydarzenia: 

  • Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Zybiszowie – Zybiszów 1, 55-080 Kąty Wrocławskie

Copyright 2022 MODR Warszawa - odwiedź stronę www.modr.mazowsze.pl