Dzień Pola

23.06.2022

Dzień Pola organizowany przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu jest imprezą cykliczną prezentującą rolnikom województwa pomorskiego poletka z odmianami zbóż, ziemniaka oraz roślin bobowatych badanych w systemie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego lub w systemie demonstracyjnym wraz z komentarzem specjalistów dotyczącym wyników ich plonowania, odporności na podstawowe choroby i szkodniki oraz wrażliwością na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Opis wydarzenia, więcej informacji

Dni Pola odbywają się na terenie należącym do Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w części poletek doświadczalnych, pól produkcji towarowej oraz doświadczeń łanowych.

Organizator główny: PODR w Lubaniu

Współorganizatorzy:

  • Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o.
  • Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.
  • Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o.
  • Intermag Sp. z o.o.,
  • Syngenta Polska Sp. z o.o.
  • Europlant Sp. z o.o.
  • Centrala Nasienna Nidzica Sp. z o.o.
  • Solana Polska Sp. z o.o.
  • Agrico Polska Sp. z o.o.

PMHZ Strzekęcin Sp. z o.o.

Copyright 2022 MODR Warszawa - odwiedź stronę www.modr.mazowsze.pl