6 czerwca – 7 lipca 2022

II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola


II Warmińsko-Mazurskich Dni Pola to 19 spotkań powiatowych, które służą tworzeniu sieci kontaktów i współpracy, usprawniających transfer wiedzy między nauką a praktyką rolniczą, a także zwrotny przekaz informacji z praktyki do nauki. Wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań problemów, która nastąpi podczas tych spotkań, umożliwi przygotowanie się do wyzwań stojących przed rolnictwem. II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola organizowane są we współpracy z właścicielami gospodarstw rolnych, naukowcami, przedstawicielami firm produkujących dla rolnictwa, przedstawicielami samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji, których zakres działania obejmuje problematykę rolnictwa i wsi, w ramach powiatu, przeprowadzone zostaną praktyczne sesje na poletkach demonstracyjnych.

Lokalizacja

II Warmińsko-Mazurskich Dni Pola Odbędą się w 19 powiatach województwa warmińsko-mazurskiego. Szczegółowy harmonogram zamieszczony zostanie na stronie internetowej www.wmodr.pl

Copyright 2022 MODR Warszawa - odwiedź stronę www.modr.mazowsze.pl