05 czerwca 2022

III Dzień Pola


„III Dzień Pola” organizowany w PODR w Boguchwale to impreza polowa mająca na celu zaprezentowanie działalności pola doświadczalnego. W trakcie imprezy odwiedzający będą mogli zapoznać się z prowadzonymi przez specjalistów PODR na powierzchni  około 18 ha doświadczeniami (ok. 1000 poletek) z wieloma gatunkami i odmianami roślin rolniczych oraz kolekcją ziół, roślin przyprawowych i miododajnych, klonów wierzby energetycznej, a także dawnymi odmianami drzew owocowych. Zaprezentowane zostaną także najnowocześniejsze maszyn rolnicze światowych marek. Zainteresowani będą mogli skorzystać z fachowego doradztwa technologicznego oraz będą mogli zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami mechanizacyjnymi w produkcji roślinnej i nowoczesnymi systemami nawadniania wykorzystywanymi w rolnictwie i ogrodnictwie oraz nowymi technologiami związanymi ze sprzętem rolniczym i monitorowaniem pól.

Organizator:

 • Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Miejsce wydarzenia: 

  • Pole doświadczalne PODR w Boguchwale ul. Techniczna 4

  Program wydarzenia będzie obejmował:

  • prezentacje  doświadczeń prowadzonych z różnymi gatunki roślin rolniczych, i ogrodniczych.
  • prezentacje kolekcji ziół, roślin miododajnych, klonów wierzby energetycznej, sadu tradycyjnego,  doświadczeń z roślinami bobowatymi z podkreśleniem ich ważnej roli w płodozmianie i krajowej produkcji białka.
  • udzielanie fachowego doradztwa technologicznego ze szczególnym uwzględnieniem: postępu biologicznego w rolnictwie, potrzeb i konieczności wapnowania pól i racjonalnego ich nawożenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasad wykonywania zabiegów agrotechnicznych mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu.
  • liczne warsztaty oraz pokazy polowe prezentujące najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne w rolnictwie.
  • promocje  „E-bazarku”  jako narzędzia do skrócenia łańcuchów dostaw.
  • promocje projektu „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin” (eDWIN), mającego przede wszystkim na celu stworzenie krajowego systemu informatycznego na rzecz ochrony roślin w Polsce.
  • prezentacje znaczenia pszczół dla bioróżnorodności w rolnictwie i rozwoju pszczelarstwa na Podkarpaciu.

   Copyright 2022 MODR Warszawa - odwiedź stronę www.modr.mazowsze.pl