14 czerwca 2022

III Krajowy pokaz polowy postępu genetycznego odmian roślin uprawnych w Radzikowie


Celem Imprezy jest prezentacja najnowszych osiągnięć hodowlanych i prac badawczych w gatunkach roślin rolniczych prowadzonych przez IHAR-PIB w Radzikowie oraz pokaz zakresu prac doświadczalnych COBORU prowadzonych przez  Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Kawęczynie oraz poletek pokazowych z odmianami rekomendowanymi do uprawy na obszarze województwa mazowieckiego ( Lista Odmian Zalecanych -LOZ).

Miejsce wydarzenia:

  • Radzików, 05-870 Błonie

Copyright 2022 MODR Warszawa - odwiedź stronę www.modr.mazowsze.pl