listopad 2022

Konferencja: Wdrażanie Wspólnej Polityki Rolnej – Europejski Zielony Ład w kontekście rolnictwa ekologicznego.


Przewodnim tematem konferencji organizowanej przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego będzie Europejski Zielony Ład, który stawia wyzwania przed rolnictwem, szczególnie w kontekście ekologicznej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Przewiduje on rozwój prośrodowiskowych systemów prowadzenia produkcji rolniczej, w tym znaczący rozwój rolnictwa ekologicznego, które staje się światowym trendem. Aby osiągnąć ten cel, należy podjąć działania wspomagające rozwój rolnictwa ekologicznego, przetwórstwa, sprzedaży wytwarzanych produktów i skracania łańcucha dostaw.

Rolnictwo ekologiczne wymaga specjalistycznej wiedzy. Poziom i zakres wiedzy rolnika to podstawowy czynnik, od którego zależą jego decyzje dotyczące prowadzenia produkcji rolniczej. Celem konferencji jest propagowanie idei rolnictwa ekologicznego, podnoszenie wiedzy
i świadomości ekologicznej oraz wymiana doświadczeń.

Konferencja o tematyce ekologicznej jest organizowana w województwie dolnośląskim co roku. Jest okazją do spotkania, dyskusji i wymiany doświadczeń rolników ekologicznych, przetwórców oraz przedstawicieli instytucji i firm działających w branży ekologicznej. Podczas spotkania prezentowane są również najważniejsze wydarzenia mijającego roku o tematyce ekologicznej. 

Przedsięwzięcia dedykowane podczas wydarzenia dla „młodych rolników”
Tematyka poruszana podczas konferencji przyczyni się do podniesienia wiedzy i świadomości młodych rolników. Oczekiwanymi efektami organizowanej konferencji jest:

  1. Podniesienie wiedzy i świadomości ekologicznej – zachęcenie do przejścia na ekologiczne metody produkcji.
  2. Rozwój gospodarstw ekologicznych – zapewnienie zdrowej i przystępnej cenowo żywności.
  3. Stworzenie warunków do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów z rolnikami prowadzącymi produkcję ekologiczną.
  4. Zajęcie nowych obszarów rynku żywności ekologicznej – szansa na rozwój gospodarstw młodych rolników.
  5. Wzmocnienie pozycji młodych rolników w łańcuchu rynkowym żywności ekologicznej.

Copyright 2022 MODR Warszawa - odwiedź stronę www.modr.mazowsze.pl