2-3 lipca 2022

Kujawsko-Pomorskie Dni Pola Minikowo 2022


  Kujawsko-Pomorskie Dni Pola to wydarzenie inspirowane chęcią prezentacji w jednym miejscu bogatej oferty firm zaopatrujących polskie rolnictwo w środki do produkcji polowej. Są one wspólnym przedsięwzięciem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, realizowanymi przy współpracy Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie (COBORU) oraz Polskiej Izby Nasiennej. Kujawsko-Pomorskie Dni Pola dają rolnikom możliwość zapoznania się i zobaczenia w jednym miejscu bogatej oferty odmianowej firm nasiennych. Dzięki temu rolnicy mają dostęp do najbardziej efektywnych innowacji, jakimi są nowości odmianowe poszczególnych gatunków roślin uprawnych. Organizatorzy zakładają, że Kujawsko-Pomorskie Dni Pola staną się corocznym, najważniejszym „świętem pola” w województwie.

  Link do strony wydarzenia: https://dnipola.kpodr.pl/

  Podczas Kujawsko-Pomorskich Dni Pola w Minikowie planowana jest prezentacja blisko 500 odmian roślin uprawnych na powierzchni ponad 10 ha. W ramach centralnej imprezy zaplanowano pokazy praktyczne, demonstracje na poletkach systemów ochrony przed agrofagami, plany nawożenia, różne technologie uprawy, wspomaganie decyzji w ramach rolnictwa precyzyjnego, sposoby wdrażania innowacji w uprawie roślin.

  W ramach wydarzenia będzie można zapoznać się z bogatą ofertą odmianową firm nasiennych takich gatunków roślin jak rzepak ozimy, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica ozima, trawy i mieszanki traw, mieszanki i rośliny poplonowe, żyto jare, jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare, owies, ziemniaki, buraki cukrowe, kukurydza, łubin, bobik, facelia, soja, groch, gryka, słonecznik, rzodkiew oleista, rośliny zielarskie.

  Dodatkowo prezentowana będzie oferta przedsiębiorstw zajmujących się nawożeniem, ochroną roślin i techniką rolniczą. W Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie (SDOO) prezentowane będzie Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe oraz wyniki badań wartości gospodarczej odmian wybranych  gatunków roślin uprawnych o dużym znaczeniu gospodarczym, wpisanych do Krajowego rejestru lub znajdujących się we Wspólnotowych katalogach odmian.

  Prezentowana w sposób praktyczny oferta firm współpracujących w ramach Kujawsko-Pomorskich Dni Pola zostanie wzbogacona o demonstracje i doświadczenia prowadzone przez PBŚ i KPODR:

  • demonstrację kolekcji wielu gatunków roślin zielarskich,
  • demonstrację przewódek pszenicy jarej i żyta jarego,
  • demonstrację upraw prowadzonych w sposób ekologiczny,
  • ogród chorób roślin,
  • demonstrację pierwotnych odmian zbóż,
  • demonstrację rozwiązań wypracowanych w Grupach EPI.

  Kujawsko-Pomorskie Dni Pola w Minikowie to:

  • Ponad 10 ha demonstracji, prezentacji i pokazów.
  • Blisko 500 odmian roślin uprawnych.
  • Nawadnianie upraw umożliwiające prezentację pełnego potencjału oferowanych produktów.
  • Praktyczna prezentacja ofert firm obsługujących rolnictwo na poletkach.
  • Liczne demonstracje branżowe.
  • Konferencje tematyczne.

  Przedsięwzięcia dedykowane podczas wydarzenia dla „młodych rolników”

  W ramach Kujawsko-Pomirskich Dni Pola w Minikowie, z wykorzystaniem kolekcji odmian odbędzie się cykl spotkań pn. „Spotkania na polu z nauką i doradztwem”. Są one dedykowane młodym rolnikom, w tym uczniom szkół rolniczych, głównie z terenu województwa kujawsko-Pomorskiego.

  Program wydarzenia obejmuje wykłady prowadzone przez kadrę dydaktyczną Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich oraz spotkania polowe z przedstawicielami doradztwa rolniczego.

  Dodatkowo dla m.in. dla młodych rolników przygotowywane są relacje z pola prezentujące szeroki zakres prac agrotechnicznych z komentarzem specjalistów i ekspertów współpracujących z Ośrodkiem.

  Podczas Kujawsko-Pomorskich Dni Pola w Minikowie „młodych rolników” z pewnością zainteresuje tematyka rolnictwa precyzyjnego. Dobędą się prezentacje możliwości wykorzystania w tym zakresie  dronów, systemów satelitarnych oraz banków danych

  • prezentacja doświadczeń polowych z zastosowaniem modeli chorobowych,
  • diagnozowanie chorób roślin i uszkodzeń powodowanych przez żerowanie szkodników roślin uprawnych,
  • systemy ochrony roślin,
   • poletka demonstracyjne –  programy ochrony roślin uprawnych,
   • „ogród chorób roślin”: prezentacja objawów chorób infekcyjnych w warunkach prowokacyjnych (sztuczne inokulacje),

  Copyright 2022 MODR Warszawa - odwiedź stronę www.modr.mazowsze.pl