8 – 9 czerwca 2022

Praktyczne wykorzystanie wyników badań prowadzonych na rzecz rolnictwa ekologicznego

1. Konferencja nt. „Praktyczne wykorzystanie wyników badań prowadzonych na rzecz rolnictwa ekologicznego”.

Na konferencji zostaną przedstawione wyniki z badań w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej dotyczące rolnictwa ekologicznego. Wykłady zostaną przeprowadzone przez pracowników naukowych zatrudnionych w instytutach oraz wyższych uczelniach.
Badania prowadzone na rzecz rolnictwa ekologicznego są bardzo ważnym transferem wiedzy od nauki do praktyki. Przedstawione wyniki prowadzonych badań dają możliwość doskonalenia zawodowego doradców pracujących na rzecz rolnictwa ekologicznego, nawiązania współpracy z jednostkami naukowymi a także bezpośredniego wprowadzenia innowacji w gospodarstwach ekologicznych.
Uczestnikami webinarium będą doradcy rolniczy, rolnicy, przedsiębiorcy, nauczyciele szkół rolniczych, pracownicy administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji i instytucji wspierających rozwój rolnictwa ekologicznego.

Miejsce realizacji:

  • Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu

2. Warsztaty polowe w formie webinarium lub stacjonarne.

Przedstawienie aktualnie prowadzonych doświadczeń odmianowych metodami ekologicznymi . Rekomendacje w zakresie doboru odmian dla rolnictwa ekologicznego, przedstawienie zakresu prowadzonych doświadczeń oraz omówienie aktualnych problemów i wyników.

Miejsce realizacji:

  • Krajowy Ośrodek Praktycznego Szkolenia – Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu

Copyright 2022 MODR Warszawa - odwiedź stronę www.modr.mazowsze.pl