20 czerwca 2022

Zdrowe stado – niezbędny element sukcesu ekonomicznego hodowli zwierząt gospodarskich

Lokalizacja: on-line

Konferencja będzie skupiała się w obrębie bydła. Zostaną przedstawione elementy, które pozwolą hodowcy odnieść sukces w hodowli oraz uniknąć błędów, które zniweczyć mogą lata pracy. Zdrowe stado to przede wszystkim zachowanie jak najwyższego dobrostanu, na który ma wpływ m.in. nowoczesne wyposażenie obory czy stosowanie nowoczesnych systemów analizujących stan zdrowia zwierząt.

Copyright 2022 MODR Warszawa - odwiedź stronę www.modr.mazowsze.pl