Konferencje on-line poprzedzające Krajowe Dni Pola 2022

Dzień 1 – Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027

Data: 7.06.2022 r. – wtorek | Czas trwania: 10:00-13:00
 • 10.00 – 10.10 Otwarcie i powitanie uczestników
  Sławomir Piotrowski – Dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

 • 10.10 – 10.25 Omówienie stanu zaawansowania prac związanych z zatwierdzeniem Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027
  Bogdan Pomianek Zastępca Dyrektora Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • 10.25 – 11.00 Systemy wsparcia bezpośredniego w tym ekoschematy
  przedstawiciel Departamentu Płatności Bezpośrednich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • 11.00 – 11.35 Kierunki interwencji inwestycyjnej na obszarach wiejskich w ramach Planu Strategicznego WPR
  dr hab. Danuta Kołodziejczyk, prof. IERiGŻ-PIB, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

 • 11.35 – 12.10 Wsparcie inwestycyjne dla sektora rolno-spożywczego w ramach Planu Strategicznego WPR
  dr inż. Robert Mroczek, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

 • 12.10 – 12.45 Plan Strategiczny jako narzędzie wsparcia przemian w rolnictwie i na obszarach wiejskich
  Bogdan Pomianek Zastępca Dyrektora Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • 12.45-13.00 Podsumowanie konferencji i dyskusja

Dzień 2 – Instytuty Badawcze na rzecz Zielonego Ładu w Polsce – transfer wiedzy do praktyki rolniczej

Data: 8.06.2022 r. – środa
 • 9.30-9.45 Otwarcie i powitanie uczestników
  Sławomir Piotrowski – Dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

 • 9.45-10.15 Europejski Zielony Ład a rolnictwo
  dr Wioletta Wrzaszcz – Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy

 • 10.15-10.45 Ochrona roślin w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu
  dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR – PIB – Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

 • 10.45-11.15 Wskaźniki oporności bakterii
  prof. dr hab. Dariusz Wasyl – Państwowy – Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

 • 11.15-11.45 Zero zanieczyszczeń pestycydowych – wyzwania i możliwości technologiczne polskich sadowników w obliczu wymagań Europejskiego Zielonego Ładu
  dr hab. Grzegorz Doruchowski, prof. IO – Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy

 • 11.45-12.15 Biomasa roślinna jako surowiec w procesie pozyskiwania etanolu celulozowego
  dr inż. Aleksandra Wawro, dr Jolanta Batog, mgr Weronika Gieparda – Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy

 • 12.15-12.45 Dobrostan zwierząt jako element Europejskiego Zielonego Ładu
  dr inż. Dorota Godyń Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

 • 12.45-13.15 Odpowiedź nauki i hodowli roślin rolniczych na wyzwania zmieniającego się klimatu i założeń Zielonego Ładu
  dr inż. Michał Rokicki – Dyrektor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy 

 • 13.15-13.45 Ochrona i sposoby utrzymania żyzności gleb w obliczu Europejskiego Zielonego Ładu
  dr Jacek Niedźwiecki – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

 • 13.45-14.15 Realizacja strategii ”od pola do stołu” poprzez dobre praktyki ograniczania strat azotu z nawozów naturalnych.
  dr inż. Kamila Mazur – Instytut Technologiczno Przyrodniczy – Państwowy Instytut Badawczy

Dzień 3 – Grupy operacyjne (EPI) instrumentem wsparcia rozwoju rolnictwa

Data: 9.06.2022 r. – czwartek | Czas trwania: 10:00-13:00
 • 10.00 – 10.10 Otwarcie i powitanie uczestników
  Sławomir Piotrowski – Dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

 • 10.10 – 12.40 Grupy operacyjne (EPI) instrumentem wsparcia rozwoju rolnictwa
  Aleksander Bomberski – broker krajowy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Rola i zadania Grup Operacyjnych w kontekście współpracy wielopodmiotowej. Zaangażowanie podmiotów naukowych w wypracowaniu praktycznych i nowatorskich rozwiązań istniejących problemów, wzmacniających powiązanie sektora rolno-spożywczego z sektorem badawczo-rozwojowym.
  Prezentacja działalności Grup Operacyjnych:
  • Minikiwi mały wielki owoc – Opracowanie optymalnej  technologii pozbiorczej dla owoców minikiwi (Actinidia arguta) oraz prototypu modułu nieinwazyjnie sortującego owoce pod względem stopnia dojrzałości.
  • Bazydrill – Innowacyjne rozwiązania techniczne w siewniku do podsiewu użytków zielonych służące poprawie ilości i jakości paszy dla przeżuwaczy oraz ochronie gleb, wód i klimatu
  • Spersonalizowane Sery twarogowe – Innowacja technologiczna, procesowa i produktowa w zakresie wytwarzania spersonalizowanych serów twarogowych o zwiększonych właściwościach prozdrowotnych we współpracy z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego
  • Original Food – Zaimplementowanie i dostosowanie do warunków klimatyczno-glebowych Polski innowacyjnej technologii produkcji owoców z zamkniętym system nawadniania i biofortyfikacji jodem i selenem na przykładzie żurawiny
  • EPI Kwiaty Cebulowe – Wdrożenie ulepszonego produktu, innowacyjnej technologii i metod organizacji produkcji w produkcji cebulowych roślin ozdobnych przy wykorzystaniu wysokociśnieniowego zamgławiania komór chłodniczych nadtlenkiem wodoru stabilizowanego srebrem.
  • Pradawne Ziarno – Innowacje w uprawie, przetwórstwie i wprowadzaniu na rynek pierwotnych form pszenic okrągłoziarnowej i perskiej o podwyższonej wartości odżywczej.
  • Gardena – Innowacyjne rozwiązania w uprawie, przechowalnictwie i wprowadzaniu na rynek polskiej odmiany ziemniaka wysoko odpornej na Phytophthora infestans.
  • NOVA TRAWA – Wprowadzenie na rynek innowacyjnej odmiany życicy trwałej zasiedlonej przez symbiotyczne grzyby endofityczne. Celem jest wprowadzenie na rynek innowacyjnej trawy z symbiontem o podwyższonej trwałości i odporności oraz opracowanie technologii produkcji i strategii marketingowej.

 • 12.40 – 13.00 – Platforma doradcza eDWIN jako przykład współpracy nauki, doradztwa i rolnictwa
  Adam Fojud – Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Copyright 2022 MODR Warszawa - odwiedź stronę www.modr.mazowsze.pl