Pole doświadczalne

Wirtualny spacer po terenie III Krajowych Dni Pola

Tematyka pola 2021-2022

1. Kolekcja odmian roślin rolniczych


2. Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO)

  • Pszenica ozima

  • Jęczmień ozimy

  • Jęczmień jary

  • Pszenica jara

  • Kukurydza na ziarno

Copyright 2022 MODR Warszawa - odwiedź stronę www.modr.mazowsze.pl