21-22 czerwca 2022

II Pomorskie Młodzieżowe Dni Pola


  II Pomorskie Młodzieżowe Dni Pola organizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu dedykowane są uczniom uczęszczającym do szkół rolniczych oraz do klas o profilu rolniczym, a także ich opiekunom.

  Podczas 2-dniowego wydarzenia prezentowanych jest wiele zagadnień dotyczących wdrażania nowości w dziedzinie produkcji roślinnej oraz odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych. Uczestnicy biorą udział w pokazach polowych podzielonych tematycznie na prezentacje związane z Integrowaną Ochroną Roślin oraz Europejskim Zielonym Ładem.

  Organizator:

  • Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

   Miejsce wydarzenia: 

   • Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn

   Program wydarzenia

   Dzień I

   Integrowana Ochrona Roślin ważnym elementem ochrony bioróżnorodności środowiska rolniczego

   W programie: pokaz atestacji opryskiwacza polowego z wykorzystaniem elektronicznego stołu rowkowego, warsztaty z praktycznego rozpoznawania szkodników i sprawców chorób na różnych roślinach uprawnych, prezentacja systemu Internetowej Platformy Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin (e-DWIN)

   Dzień II

   Europejski Zielony Ład – nowa strategia na rzecz zielonego rolnictwa

   W programie: prelekcja na temat metod kształtowania bioróżnorodności w rolnictwie, pokaz sprzętu do prowadzenia analiz w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, prezentacja poletek doświadczalnych, pokaz elementów konstrukcyjnych farmy fotowoltaicznej

   Copyright 2022 MODR Warszawa - odwiedź stronę www.modr.mazowsze.pl