Imprezy towarzyszące

CDR Radom

Dolnośląski ODR

listopad 2022

Konferencja: Wdrażanie Wspólnej Polityki Rolnej – Europejski Zielony Ład w kontekście rolnictwa ekologicznego.
Przewodnim tematem konferencji organizowanej przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego będzie Europejski Zielony Ład, który stawia wyzwania przed rolnictwem, szczególnie w kontekście ekologicznej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Przewiduje on rozwój prośrodowiskowych systemów prowadzenia produkcji rolniczej, w tym znaczący rozwój rolnictwa ekologicznego, które staje się światowym trendem. Aby osiągnąć ten cel, należy podjąć działania wspomagające rozwój rolnictwa ekologicznego, przetwórstwa, sprzedaży wytwarzanych produktów i skracania łańcucha dostaw. Rolnictwo ekologiczne wymaga specjalistycznej wiedzy. Poziom i zakres wiedzy rolnika to podstawowy czynnik, od którego zależą jego decyzje dotyczące prowadzenia produkcji rolniczej. Celem konferencji jest propagowanie idei rolnictwa ekologicznego, podnoszenie wiedzy i świadomości ekologicznej oraz wymiana doświadczeń.

Pomorski ODR

Śląski ODR

25-26.06.2022

42. DNI OTWARTYCH DRZWI
Zapraszamy zainteresowanych do odwiedzenia podczas ,,Dni Otwartych Drzwi” pól dydaktycznych ŚODR prezentujących nowości w produkcji roślinnej.

Warmińsko-Mazurski ODR

6.06 – 7.07.2022

II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola

II Warmińsko-Mazurskich Dni Pola to 19 spotkań powiatowych, które służą tworzeniu sieci kontaktów i współpracy

Wielkopolski ODR

2.04.2022

XXVIII Forum Pszczelarskie w Sielinku
Coroczne Forum Pszczelarskie jest spotkaniem nauki z praktyką oraz miejscem wymiany doświadczeń podczas kuluarowych spotkań uczestników. Uczestnikami są pszczelarze z wielu zakątków wielkopolski i Polski. Wykład towarzyszący XXVIII Forum Pszczelarskiemu będzie tym razem dotyczył bazy pożytkowej dla pszczół a jego temat to:

Zachodniopomorski ODR

22.06.2022

Warsztaty polowe
W Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa w Barzkowicach w dniu 22 czerwca br. odbędą się organizowane już po raz trzynasty „Warsztaty polowe”. Organizowane one będą w ramach Krajowych Dni Pola pod hasłem –rolnictwo przyszłości . W tym roku nastawiliśmy się na poruszenie zagadnień związanych z optymalizacją nawożenie mineralnego oraz promowaniem nowych technik i technologii uprawy ramach zielonego ładu.

Copyright 2022 MODR Warszawa - odwiedź stronę www.modr.mazowsze.pl