22 czerwca 2022

Warsztaty polowe


W Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa w Barzkowicach w dniu 22 czerwca br. odbędą się organizowane już po raz trzynasty „Warsztaty polowe”. Organizowane one będą w ramach Krajowych Dni Pola pod hasłem – rolnictwo przyszłości. W tym roku nastawiliśmy się na poruszenie zagadnień związanych z optymalizacją nawożenie mineralnego oraz  promowaniem nowych technik i technologii uprawy ramach zielonego ładu.

W tym roku w  ZODR mamy założone  65 poletek roślin uprawnych z czego 49 odmian stanowiły zboża ozime i  jare w tym 4 odmiany przewódkowe oraz  strączkowe i miododajne w tym:

 • 6 odmian żyta ozimego
 • 6 odmiany żyta jarego
 • 21 odmian pszenicy ozimej i jarej
 • 1 orkisz
 • 6 odmian pszenżyta ozimego i  jarego
 • 7   odmian jęczmienia ozimego i  jarego
 • 2 odmiany owsa
 • 14 odmian bobowatych grubonasiennych
 • 2 odmiany roślin miododajnych (gorczyca i facelia)

Organizator:

 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Miejsce wydarzenia: 

  • Warsztaty polowe odbędą się w siedzibie Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Barzkowice 2 , 73-134 Barzkowice

  Program wydarzenia:

  Warsztaty polowe rozpoczną się 22 czerwca br. o godzinie 10.00 wykładami na temat alternatywnego nawożenia azotem i ochrony roślin. Następnie przybyli przejdą na oznakowane i opisane poletka demonstracyjne gdzie przedstawiciele hodowli którzy dostarczyli nasiona scharakteryzują poszczególne odmiany. Koniec spotkania przewidziany jest na godzinę 14.30.

  Opisane poletka będą dostępne dla rolników do żniw.

  Przedsięwzięcia dedykowane podczas wydarzenia dla „młodych rolników”

  Zapoznanie z efektami zastąpienia nawożenia mineralnymi nawozami azotowymi produktami mikrobiologicznymi które dostarczają roślinom azot z powietrza

   Copyright 2022 MODR Warszawa - odwiedź stronę www.modr.mazowsze.pl