11-12 czerwca 2022

XXVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Wrocław


XXVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Wrocław 2022 jest imprezą plenerową, organizowaną przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Celem Wystawy jest wdrażanie innowacyjnych technologii w produkcji zwierzęcej oraz inicjatywy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Można go osiągnąć między innymi przez promocję chowu i hodowli zwierząt gospodarskich na Dolnym Śląsku oraz pokazanie mieszkańcom regionu potencjału i bogactwa dolnośląskiej wsi.

Działania realizowane w ramach Wystawy mają upowszechniać wiedzę na temat innowacji w rolnictwie, a także utrwalać już zdobyte doświadczenia w zakresie prowadzenia gospodarstwa przez rolników zajmujących się hodowlą i chowem zwierząt gospodarskich. Działania te będą polegać również na pokazaniu rolnikom innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie. Wystawa da możliwość skorzystania z porad specjalistów, stworzenia platformy wymiany doświadczeń, poglądów i nawiązania kontaktów.

Przeprowadzenie oceny zwierząt w poszczególnych kategoriach hodowlanych i wyróżnienie najlepszych okazów pokaże i doceni poziom hodowli zwierząt prowadzonej na Dolnym Śląsku, upowszechni dobre praktyki hodowlane, ale też zachęci rolników do podjęcia i rozwoju produkcji zwierzęcej.

Wystawa da mieszkańcom Wrocławia okazję do zapoznania się z produkcją zwierzęcą oraz przybliży im tematykę rolnictwa i obszarów wiejskich.

Organizator:

  • Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Partnerzy Wystawy:

  • Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie,
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
  • Dolnośląska Izba Rolnicza,
  • Dolnośląska Zielona Dolina Sp. z o.o.

Miejsce wydarzenia: 

  • Ulica Zwycięska 4, 53-033 Wrocław

Copyright 2022 MODR Warszawa - odwiedź stronę www.modr.mazowsze.pl