22 czerwca 2022

Zdrowa gleba – dla zdrowych plonów

Lokalizacja: on-line

Konferencja będzie skupiała się na szerokorozumianym zdrowiu gleby. Tematyka wykładów będzie dotyczyła odtwarzanie i utrzymywanie potencjału plonotwórczego gleby, optymalizacji nawożenia, różnorodności biologicznej gleby oraz dbałości o stan sanitarny upraw.

Copyright 2022 MODR Warszawa - odwiedź stronę www.modr.mazowsze.pl